images/sample/logo-loading.png

بازدید آیت الله اعرافی از اردوی سازندگی امام موسی صدر

بازدید آیت‌الله اعرافی از نهمین اردوی سازندگی گروه بین‌المللی #امام_موسی_صدر (طلاب غیرایرانی) در نوروز سال 1396 


در این اردوی 9 روزه 160 نفر از طلاب غیر ایرانی در قالب 30 ملیت در مناطق محروم شهرستان شادگان استان خوزستان اقدام به فعالیتهای سازندگی و فرهنگی می کنند. 

حسن ختام این برنامه جهادی ، زیارت مناطق عملیاتی راهیان نور می باشد .