شهید روحانی مدافع حرم میرزا محمود تقی پور ، طراوت ماندگار ، بلاغ مبین ، بلاغ ، محیط زیست ، درختکاری ، درختکاری طلاب ، محیط زیست در اسلام