#مبلغ_جهادی #خانوادگی 


روستایی در بخش بلده استان #مازندران نیازمند حضور یک طلبه جهادی با همسر مکرمه برای فعالیت تبلیغی در تعطیلات تابستان می باشد.

اسکان و پذیرایی روحانی در ایام تبلیغ بر عهده اهالی روستا است.

جهت هماهنگی با برادر مرادی تماس بگیرید

۰۹۱۲۷۵۱۳۱۳۹

⚠️ تصویر متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است.