نگاه اجمالی به چهل و هشتمین اردوی جهادی تبلیغی سیدالشهداء علیه السلام 

محرم 1440 شهریور 1397 / بازفت و اندیکا چکیده فعالیتهای اردوی سیدالشهدا/بلاغ مبین