🚨امروز روزی نیست که ما اجازه بدهیم، یک روز یا یک ساعت از عمر طلبه #هدر رود. 


🔹از جمله چیزهایی که حوزه احتیاج دارد، یک نظام تعلیم و تعلم است، تا در آن، وقتها #هدر_نرود. امروز دیگر روزی نیست که ما اجازه بدهیم، یک روز یا یک ساعت از عمر جوانی متدین و آماده برای تلاش و مجاهدت در راه دین - یعنی یک طلبه - هدر رود. طلبه، این است. اگر طلبه متدین نبود، طلبه نمیشد. اگر برای مجاهدت در راه دین آمادگی نداشت، طلبه نمیشد. حتّی شاید بشود گفت که اگر #عاشقانه این راه را دوست نمیداشت، طلبه نمیشد.


🔹بنابراین، جوانی با این خصوصیات، در روزی که اسلام توفیق پیدا کرده است یک نظام مبتنی بر اندیشه و تفکر و جهان‌بینی را در معرض دید بشریت قرار بدهد، #نباید وقتش هدر رود. حوزه باید وقت او را به بهترین شکلی پُر کند و از وقتش بهترین استفاده را ببرد و از او انسانی بسازد که میتواند امروز برای نظام اسلامی آبرو باشد و هدف توسعه و رواج و شناخته شدن اسلام را تأمین بکند.


مقام معظم رهبری  ۱۳۶۹/۱۱/۴

طلبه عاشق ، بلاغ ، بلاغ مبین، طلبه جهادی ، پوستر اردو جهادی ، پوستر طلاب جهادی ، مبلغ جهادی ، اردوی جهادی