اینجا مسیر نجف کربلا نیست و این عکس از موکبهای بین راه گرفته نشده
اینجا ایران هم نیست
اینجا بانکوک است
اینجا #تایلند است که طلاب #گروه_سازندگی_امام_موسی_صدر به مساجد و مدارس شیعه و سنی رفته و هفته فرهنگ رضوی را همزمان با دهه آخر صفر برگزار کردند.

تبلیغ فرهنگ رضوی در تایلند / گروه امام موسی صدر / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین

تبلیغ فرهنگ رضوی در بانکوک تایلند / بلاغ مبین