زمانیکه اموات کرونایی را بخاطر خطرهای جبران ناپذیر، به دور از چشم دیگران و بدون غسل و کفن و نماز به خاک می سپردند، این رگ غیرت معدودی از طلاب بود که به جوش آمد و آستین بالا زدند تا این حکم شرعی زمین مانده را عملی نمایند. جرقه از قم زده شد و بعد از چندی تهران نیز این حرکت را راه انداخت و همینطور ....

جهت دریافت و مشاهده فیلم در کانال آپارات مؤسسه، روی تصویر زیر کلیک کنید 

طلاب جهادی در غسل اموات کرونایی