گروه سازندگی امام موسی صدر متشکل از طلاب غیر ایرانی مشغول به تحصیل در جامعه المصطفی العالمیه همه ساله با راه اندازی گروه ها و تشکلهای مختلف اقدام به خدمت رسانی به مناطق محروم ایران اسلامی می نمایند. 

این امر سبب شده است که مفهوم برادری بین مسلمانان در مناطق تحت پوشش این برنامه به شکل چشم گیری مشاهده شود. 

ترویج روحیه جهادی و خدمت رسانی بین این دانش پژوهان، سبب شده است که برخی از شرکت کنندگان در این برنامه ها پس از بازگشت به کشور خود نیز اقدام به راه اندازی گروه های خدمت رسانی در موضوعات مختلفی همچون علمی ، محیط زیستی ، عمرانی و فرهنگی نمایند. 

در سیل نوروز 98 نیز تشکلهای متعددی از طلاب و دانشجویان غیرایرانی دوشادوش گروه های جهادی در مناطق سیل زده حضور یافتند 

ویدیو / کمک رسانی طلاب غیرایرانی در قالب گروه امام موسی صدر به مناطق محروم ایران/ بلاغ مبین