همایش «سابقون» بصورت سالانه در مشهد اردهال و با حضور پیشکسوتان موسسه و شورای سیاستگذاری و مسئولین گروه های آن برگزار می شود. 

هدف این برنامه صیانت از اهداف کلان موسسه است که در ابتدا و در اساسنامه و توسط پیشکسوتان موسسه طراحی شده است. 

از برنامه های این همایش می توان به 1. زیارت حضرت علی بن محمد الباقر علیهما السلام 2. ارائه گزارش مسئولین فعلی گروه های موسسه از فعالیتهای یک ساله گذشته خود 3. برپایی جلسات همفکری جهت ارائه نظرات نسبت به برنامه های سال آینده 4. برنامه های تفریحی اشاره کرد