گروه جهادی تبلیغی پویش اندیشه از سال 88 فعالیت خود را در منطقه دو تهران آغاز کرده که گستره برنامه‌های آن شامل مدارس، هیئات، مساجد و مجتمع‌های مسکونی است که نگاهی گذرا بر فعالیتهای این گروه داریم. 

اینفوگرافی فعالیتهای گروه جهادی تبلیغی پویش اندیشه بلاغ مبین